Trò chơi âm nhạc

Để chơi các nhạc cụ khác nhau, diễn giải các giai điệu, hoạt động như một DJ, nhảy, đoán bài hát...
Bảng điều khiển âm nhạc

Bảng điều khiển âm nhạc