เกมทำอาหาร

เพื่อเรียนรู้การทำอาหารและบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในวิธีที่ง่ายและสนุกโดยไม่ทำลายจานสกปรกหรือไหม้

ไอศกรีมอัตโนมัติ

ร้านพีสสะ โรงอาหาร