تایپ بازی ها

برای یادگیری بازی و سرگرمی صحیح و بدون تایپ کردن صفحه کلید با سرعت و دقت.
تایپ زامبی

تایپ زامبی

دفاع از ساحل

دفاع از ساحل

هیولا تایپیست

هیولا تایپیست

بمب هیولا تایپیست

بمب هیولا تایپیست

گورو ماهیگیری

گورو ماهیگیری