Ăn mặc như một diva nhạc punk

Bây giờ bạn có thể táo bạo và thử một cái nhìn mới và thay thế. Cô gái dễ thương này là mệt mỏi của quần áo và cắt tóc thông thường, vì vậy ông quyết định thử một cái gì đó không bình thường. Bạn cũng có để trang trí guitar.