Tuyết nhào lộn trên không X3M

Đây là một trò chơi trượt tuyết mùa đông mới thú vị. Mở khóa người trượt tuyết tuyệt vời và nhân vật trượt tuyết. Chạy ở cấp độ thú vị và đầy thử thách cho người chơi hoặc đánh bại đối thủ của bạn trong chế độ nhiều người chơi!