Trò chơi ngỗng

Mục tiêu của trò chơi là đưa con tốt của bạn đến quảng trường cuối cùng trước những người khác. Ném xúc xắc và đi qua một bảng đầy bẫy và những cuộc phiêu lưu nguy hiểm.