Chiến hạm

Ném bom tất cả các tàu địch và mang lại chiến thắng cho hạm đội của bạn! Đoán vị trí của các tàu và tiêu diệt chúng!