Bảng điều khiển âm nhạc

Đây là một trò chơi âm nhạc thú vị, làm theo các ghi chú để tạo ra nhịp điệu mà bạn sẽ chơi một giai điệu hay.