Halloween Bingo

Vì vậy, ở đây có mùa Halloween. Đó là một dịp tốt để chơi bingo kiểu Halloween. Chúng tôi đã thêm bánh xe quay. Xoay bánh xe, đánh dấu số của bạn và cạnh tranh với máy tính!