Johnny Megatone

Trò chơi nền tảng 2D retro làm rung chuyển thế giới đã trở lại! Tham gia cùng Johnny Megaton trong khi dũng cảm cố gắng cản trở kế hoạch của ông Z.