การขุดค้น

ใช้นิ้วของคุณขุดหลุมและนำลูกบอลไปยังปลายทาง