Sexkantig Zen

Fyll i de sexkantiga pusselarna genom att placera bitarna på rätt sätt.