Slagskipskrig

Bomba alla fiendens fartyg och få din segra flottan! Gissa fartygens position och förstör dem!