Melarikan diri daripada gelatin

Hello! Anda perlu untuk membantu gelatin, melarikan diri di setiap peringkat.