פנינים נצחיות של קינגי

אתה חייב להעביר את כל היהלומים של אותו צבע זה לצד זה. אלה ייעלמו ואתה תקבל נקודות. המשימה שלך היא לאסוף את כל כרטיסי מפחיד עם נקודות רבות ככל האפשר.