بزرگراه فرار

این یک بازی سرگرم کننده مسابقه است. برای چرخاندن ماشین ، روی نوار فضا کلیک کنید یا فشار دهید. پول جمع کنید و خراب نکنید!