سفر خانوادگی

آماده یک ماجراجویی آخر هفته سفر جاده ای واقعی هستید؟ این خانواده شاد از چهار عضو تصمیم گرفتند به اردو بزنند. هنوز کارهای زیادی وجود دارد به پدر ، مادر و دو کودک کمک کنید تا بسته بندی کنند. همه چیزهایی را که در آپارتمان لازم دارید پیدا کنید: اسکیت غلتکی ، خرس عروسکی ، پتو ، کلاه... سپس باید کودکان را لباس بپوشید. اگر از قبل همه چیز مورد نیاز خانه را دارید ، برای شروع سفر عجله کنید. 8 بازی کوچک کوچک نقشه تعاملی با سطوح.